diablo 3 問題

真係冇動力玩下去, 三月幾出資料片時
只係玩左一個月就冇玩
原因係好難打到好裝
無可厚非D3 有很多很有趣的裝, 但打不到也没用
下次出資料片都係等佢大減價先好玩

裝易出 頂裝難求

TOP

如果你係60個重未換新裝,我建意你重打(找朋友帶),好快有好多新裝出
但你如果在60開始打個D舊人物會難出裝一D,唔知點解

TOP

要開多幾個先出唔同的裝(以自己為例,我共開3DH加3隻monk)出裝每隻也不同,試下啦

via HKEPC Reader for Android

TOP

冇玩好耐 低lv冇人

TOP

現在我想玩都冇得玩
顯卡壞左, 唔打算買

TOP

相關文章