MTV 8000D 雙天線 又睇又錄81台翡翠 問題

本帖最後由 竹園熊貓 於 2015-8-9 17:57 編輯

想問下 預約錄影81 翡翠台, 之後到左時候我檢查下部機 想睇下81 同台係咪錄緊

睇到錄影中圖案 但一直背景都黑色 沒有畫面...
預錄81 但睇唔到81 正唔正常?


於是我去睇實時85台高清翡翠 又得, 禁到84台明珠黑畫面.... 82台OK
最後試85台又錄(81 預錄緊 85即時錄啦)

你應該睇下錄緊既野係咪錄緊,而唔係顯示錄緊

TOP

預錄81 但睇唔到81 正唔正常?
竹園熊貓 發表於 2015-8-9 17:56


No.  Check PM.

TOP