MyGica X8558Pro Driver + DVBViewer Windows 8.1 經常開唔到

MyGica X8558Pro Driver + DVBViewer 在Windows 8.1 經常開唔到
Driver 用呢個 http://www.everbesthk.com/8-down ... iver/pcie_x855x.htm
在未更新個DVBViewer已經有呢個問題 , 仁在Windows 10 用呢個Driver又完全冇呢個問題 , 一用返Windows8.1又會出現
Windows 8.1 會唔會用邊個版本Driver可以解決呢個問題
THX
DVBViewer.png
2015-9-8 02:14