Win10高清手指一問

我以前用開win7配隻galaxy e7m+睇電視,
up左win10之後就睇唔到喇
呢幾日經過d電腦鋪見親到係support win7
有冇ching有推介邊隻好?

淨返"魔術鋪",支援win10

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

真係難搵過乜.................

TOP

相關文章