Mytv super bein sport 畫質

想問下咁多位有呢部機頂盒既師兄有無睇波
呢兩個台既畫質特別低
同埋格數又低
人樣都睇唔到
隨時仲差過上網睇

咁多位師兄係咪都係咁?
我自己睇過其他好多無線都好靚下
係睇波真係接受唔到
係mytv super apps睇都順過佢