Buffalo WZR-HP-G300NH2 用唔到 hkbn 1000m

昨晚師父上左黎話 Buffalo WZR-HP-G300NH2 裝左1000m只可用一部電腦, 無wifi出 , 唔係好明? 唔係最多慢d咩?

垃圾師父明顯昆你。Buffalo WZR-HP-G300NH2 只係食唔盡。

TOP