ASUS N66U 自動原廠設定

由買返黎都3年 計埋今日呢次 有兩次  唔知有冇其他師兄試過 ?

比如情況係 今日用完熄電關機後 第二日開返機 發覺原廠設定左。。要所有野set過 幾似電腦底板電池仔冇電bios reset咁