icable而加幾錢一個月,上網穩唔穩定?

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

god bless you

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

唔會斷線,但多人用果時會變得好慢(幾mb或更少),返大陸網就更加慢

hkbn都唔係貴…有得揀又何必要試cable?

TOP

無謂自討苦吃

TOP

唐樓的話可能有so, 公屋還是用hkbn

TOP

本帖最後由 erickkk 於 2015-6-30 12:28 編輯

如果你係用緊PCCW 8M或以下ADSL而再無其他選擇就轉啦, 身為過來人覺得係值得轉, 雖然2年約內試過有大約合共1個星期上唔到網, 不過點都好過ADSL!

TOP

一兩個月前問過企街,200M $14x,連電話 $16x,兩年約冇嘢送。

TOP