hauwei E5375

請問C兄呢隻蛋可否在東京用 ???

可以,買聯通日本七日上網卡OK.

TOP

C兄, 4G 得唔得 ???

b]回覆 2# big138

TOP

4G唔得。

TOP

可以,買聯通日本七日上網卡OK.
big138 發表於 2015-7-26 16:06


聯通日本七日上網卡有冇 4G?

TOP

依家係DG買到個張7日 Docomo 4G card 用到4G,不過要set 返個APN profile

TOP

回覆 5# 121245
聯通係3G咭

TOP