HKBN 1000M 下載速度慢,係唔係因為我唔係用SSD?

附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

應該不是HDD的問題, 之前我也是用普通的HDD都可以有800MB/s的上/下載速度

不過近期好像到了夜晚高峯時間都有你類似你的速度(己轉用SSD一段時間), 你在早上試應該就會回復正常

TOP

唔好比佢地cs水到 而加pkxw已經唔同而前 經常去唔到8成網速變得日常

TOP