pccw 1000mb 用乜router好?

大約300餘尺

r7000或68u

TOP

68u食緊番茄ge路過~

TOP

68u食緊番茄ge路過~
lifehome 發表於 2015-8-13 15:45R7000食緊番茄嘅同路過

TOP

食緊番茄 即係乜??

邊隻好d呀?

TOP

食緊番茄 即係乜??

邊隻好d呀?
nisden 發表於 2015-8-14 13:25


    R7000 和 68U 兩者都非常好,平時用你不會留意到性能差別。落腦場看下保養期和價錢 兩者選其一。

TOP

食緊番茄 即係乜??

邊隻好d呀?
nisden 發表於 2015-8-14 13:25


死刷爛刷囉

TOP