4G 手指邊款好?

本身有隻Qnap QGenie,所以打算買隻4G手指

諗住淘Huawei E3276,但係見大部份師兄都係玩蛋多,唔知有無其他提議?

本帖最後由 eeeuser 於 2015-8-20 16:36 編輯

最近腦場有隻Huawei E3372,賣$400左右,聽聞淘寶平的
得FDD 冇TDD

TOP