SMT 100mbps 8x.x是否最抵?

SMT 100mbps每個月$88.8,有無人用緊?
其實係邊個網絡供應商

可能係現在地球上最平的寬頻,要smt客户才有。不是加20蚊

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP