mecurcy 水星MW320R

屋企隻AP, 用左幾年屎下屎下咁
亲光棍淘返隻玩下
我本人對行ac  5G的冇咩好感.
見水星有隻MW320R四天線N仔行300M
都系70人仔有找.
一用易set即收貨

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP