Aztech Home Plug 易壞

個HL117EP Home Plug 本來有兩個Port位, 用左一年零三個月, 其中一個就壞左, 我有其他的Home Plug, 係 TP-link嘅, 用左三四年都用緊.

哦! 一年多D貨仔

TOP

先聲明我無已用aztech,亦同aztech 無關系
但你講到好似做過市場統計,或者你用左一萬幾千隻又或者你身邊有10個8個用家都係咁情況  而出咁個結論。  無話可說

但如果只用過1隻咁大把,只能說你好有見地。
佩服給多謝分享

TOP

回覆 3# hkd

我有2隻係Aztech 5隻係TP-link, 現在就只係用左1年零3個月嗰隻Aztech壞, 其中TP-link喲就用左3, 4 年.

TOP

我屋企有3隻,最舊個隻6年
最新個隻都1年多
3隻都未壞
唔通就等如aztech 唔會壞?

TOP