sony 10000mah 問題

https://hk.deals.yahoo.com/hong-kong/offer/209851
請問有冇ching知道街價大概幾多錢?街買保養係邊間?thanks

黃金地下有間好似仲平

TOP

I bought one in Comdxx last week $350

TOP

TOP