2012Mac mini

本帖最後由 sitkc 於 2015-10-13 07:39 編輯

响舖見到2012 i7 Mac Mini 2.3G賣4k5,買唔買得過?(開盒未爆)

仲見到?邊間

TOP

全新就抵到爛, 二手就要睇新淨程度, 新淨都OK嘅!

TOP

老實講
如果新淨+冇穿冇爛就算抵

但要注意將粒I7放入咁細小的機箱,都幾熱

TOP