Sony XBA-A3, Sony Store 有優惠

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

not very attractive

TOP

聽聞Sony 員工好似有聖誕優惠,A17 + A3,3千頭,每個員工只有一個quota。如果有friend 做Sony,就快啲問吓佢啦!

TOP

thank you for sharing

TOP