UE4Pro斷腳

今日如常拎出黎聽
戴上耳……點解一邊冇聲既
檢查完插頭冇鬆,之後除隻耳機睇睇
耳機線針腳連埋個膠座已經分離左一大半
隻野入手已年半…已經過保……
唔知send返去UE搞要幾錢呢……
weekend上返去熊仔問下先

有圖有真相


另一面邊位都已經出現白色痕,睇黎都唔捱得幾耐