DIY 三單元和四單元的決擇

本帖最後由 banjo 於 2015-3-4 19:15 編輯

http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=5#detail
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=5#detail
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=5#detail
想要人聲同分析力, 人民幣$700以下 thx

與其淘寶,不如去店舖試聽下其他既先啦
可能有岩你要求既呢
(zdxx 4單元用家)

TOP

d人話$1000以下DIY單元 CP值最高0.0

TOP

睇左其他ching既感想未先?
你可以博下既
中左伏唔好話人誤導你

TOP

OK THX :)

TOP

本帖最後由 banjo 於 2015-3-4 23:37 編輯

http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=5#detail
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=5#detail
呢兩隻 4單元邊隻試得過0.0

TOP

回覆 6# banjo

Both should be horrible...

TOP

我用緊ZDGG三單進化, 聲係好不過扁貴
203有做調音不過慳皮用調音棉唔用阻尼
其他幾間D單元睇落好奇怪,我就唔會試...

PS:哩D應該都係未連缐,計埋線可以RMB700落唔到樓...

其實可以考慮比多少少出牌子貨例如UE900 or Sony A2, 都唔洗2千...
如果平D, 可以考慮試下TTpod T2 or Taobao K3

TOP