se215左右大細聲

無聽一排
今日聽返好似左邊細聲, 右邊大聲
試過左右線掉轉一樣, 係咪壞左呢?

可以拎去整. 我之前對藍色215 都係咁,過左一兩星期之後直頭死左,細聲個邊冇晒聲,SO SAD

TOP

可能係filter問題
試下換個新既

TOP