DIY IE80壞了, 求$1000以下耳機推介

本帖最後由 artai 於 2016-1-18 20:44 編輯

最近用了2年有多的DIY 版IE80壞了... 對耳機不太懂, 之前是朋友推薦什麼就買什麼....
見這裡的C兄, 對TTPOD T2E, T2, 聲菲爾 K3, 小米耳機 (不知是頭戴式, 還是活塞), 1+ 金耳 等耳機 都有很高的推祟
請問這裡的C兄, 如果$1000以下耳機價性比高.... (我對DIY IE80的質素, 認為過得去, 如果只需要比這對耳機好一點點的話) 各位C兄, 可以推介一下, 小弟有什麼入耳式耳機可以入手?

聽流行曲, 鋼琴和JAZZ較多...
認真誠意請教!

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

本帖最後由 artai 於 2016-1-19 11:09 編輯

回覆 2# hui20299

C兄, 唔明, 請教
我用心睇返好多師兄們的對話, 佢哋對呢三隻評價如下
TTPOD T2 (低音不足)
TTPOD T2E (高音不足, 中國必屎... 極其負評...)
小米耳機 頭戴式 (初入手唔得, 要勁煲? 次次品質唔同, 似抽獎... 我先天黑仔...)

T2, T2E 有人更話, FA出的DIY K3比它更好...
但DIY K3有醫生聽筒效應...

C兄, 您是想說, 以上三者, 都不要買嗎? 那, 我該買什麼?

TOP

回覆 3# artai


    呢三隻唔洗買

TOP

回覆 4# LEUNG898


THX C兄~

TOP

回覆 5# artai

有無意修理IE80F    ?

TOP

1k買可以買到好多優質牌子耳機了,除非好似我地喜歡玩那些淘寶耳機,否則冇必要搞咁多野。

TOP

回覆 7# ckikin


    我無話要修錢、我只在玩玩、同交流下

TOP

回覆 8# LEUNG898


我打算拎上華強睇下有冇得修...
師兄開到聲,我求之不得啦!

TOP

回覆 9# artai


    我留短信約時間

TOP