DIY 30783配咩中低頻好+有咩女毒組合

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

我都諗過30783+22955,但係未諗過點分頻

但係用29689,怕齒音有d出
我砌過既有29689既點壓都有少少齒音,再壓就矇,唔識搞29689
之前隻圈鐵條曲線調極都唔得  

TOP

本帖最後由 teamhardcore 於 2016-10-1 13:58 編輯
我都諗過30783+22955,但係未諗過點分頻

但係用29689,怕齒音有d出
我砌過既有29689既點壓都有少少齒音, ...
ak8 發表於 2016-10-1 11:57


多手入錯野

TOP