SE535不掛耳線

請問有不掛耳線推介嗎?  原裝線質素已可.

另外其實原裝線唔掛耳用得唔得?  試過下怪怪地, 可能唔識用唔定... ...

掛耳線減少聽診效應,點解唔用!

TOP

掛耳線減少聽診效應,點解唔用!
trustme133 發表於 2016-11-14 23:51


x2,有耳掛好好多,無耳掛啲聽診勁到-__-

TOP

#2|3

因為帶眼鏡同大汗,掛耳唔多舒服。。。

TOP

回覆 4# neo338388


    都係,明白你感受.
其實se535兜後耳唔用掛耳線套都ok.
聽診效應好少,可以忽略既.

TOP