HP F2410 打印機 三顆燈閃下閃下

墨是用代墨,用針筒入,用過幾次都無問題,
加了墨三顆燈都閃下閃下,用不到,為何
請各位指點謝謝

係唔係墨盒晶片夠期.

TOP

回覆 2# bei6266

關事嗎,是用代用墨盒,約一年

TOP

我都試個不過係564墨盒.換左原裝hp新墨即刻用得.

TOP

HP原裝墨盒太貴!

TOP