LG W2261VP-PF 壞壞地

本帖最後由 tommy2008qaz 於 2015-1-30 17:34 編輯

確認是電源板出現問題...打算自已換
請問一定要買完全相同的電源板換?

TOP

如果識整, 可以淘番塊電源板整:
http://s.taobao.com/search?q=W22 ... d=tbindexz_20150130

TOP

最好買翻原裝電源板,淘寶應該有賣......不過如果你自己能夠識整就唔使咁麻煩,自己整翻再用,我自己個mon都己經壞過兩次,都係自己整翻.......

TOP