IE同Chrome成日出現Roll Around Ad,不停彈廣告,點搞?

師兄們,應該點搞?

頂下先,各位師兄,e個我真係搞唔掂,有冇更好的方法

TOP

頂下先,各位師兄,e個我真係搞唔掂,有冇更好的方法
krispc 發表於 2015-4-1 23:08    1. Set Chrome 為預設瀏覧器
    2. Chrome 按裝 Adblock plus

TOP

1. Set Chrome 為預設瀏覧器
    2. Chrome 按裝 Adblock plus
Strike_Zero 發表於 2015-4-1 23:33    等我試下先

TOP

1. Set Chrome 為預設瀏覧器
    2. Chrome 按裝 Adblock plus
Strike_Zero 發表於 2015-4-1 23:33


禁Adblock plus成日出現e個畫面
   
2342342.JPG
2015-4-1 23:54

TOP