tablet 死機…點搞

我以為software問題,我factory reset 部機(重裝wins 8),都跟之前一樣可以用用下成個晝面定左,特別是一開機load i.e 好易試到死機(firefox都試了),死機,焗我 按實power 製reset 部Asus tablet.

過保,完全唔知點救部機。

Tablet 又拆唔到…

請指教

買過部
Tablet 所有 parts 都係銲上去, 無野可以 swap 黎試

TOP

只能買新機啦!或者攞上大陸比人維修,但無保證一定好

TOP

預左先俾人斬一刀,就先去問代理,可能要先俾檢查費幾百,然後再報價要幾多錢整,賭一鋪大細,可能只係少意思收多幾百整番,亦可能話一樣無得整,或者係天價維修費,到時買過部好過。

TOP

幾千蚊,少用…咁易壞,買時貴賣就唔值1000浪費…

謝大家。

TOP

Asus tablet一樣可以洗機要搵專用的操作系統
有興趣可找資唔料慢慢整.

TOP