Boot唔到機 - 底板有著燈

本帖最後由 sdxlshum 於 2016-5-17 10:08 編輯

Boot唔到機 - 底板有著燈, keyboard都有著燈

開機, 只後部機著左半秒, 跟著冇反應...再開都係冇反應

要再插一次電源線, 部機先會著左半秒

只前都試過, 拔走一條SATA cable 就冇事

今次D cable拔走再插都唔, 又換過唔同 cable, ..

想知係咩事? 隻牛死左 ? 定有短路 ?

試下重插ram

TOP

咁既情況好大機會短路.
風扇轉唔轉?
一話所有野著一下就全部停哂?

TOP

咁既情況好大機會短路.
風扇轉唔轉?
一話所有野著一下就全部停哂?
trustme133 發表於 2016-5-17 14:21


所有野著一下就全部停哂

TOP

回覆 4# sdxlshum


    拆哂出呢剩底板..cpu..ram..同火牛,顯示卡都唔好插.
然後開機試下係咪一樣?
係既就拎板上代理都得,如果保養未過!

TOP