IDTV 做電腦顯示屏是不是差過一般電腦Mon?

想買廿二吋全高清,又可睇電視又可錄電視又可當電腦顯示屏,但有人話電視當Mon 用冇淨Mon 咁靚同清。

真的嗎?

勞煩各位大大幫忙比D意見

想買廿二吋全高清,又可睇電視又可錄電視又可當電腦顯示屏,但有人話電視當Mon 用冇淨Mon 咁靚同清。

真的 ...
Eric29042004 發表於 2015-1-21 15:15

會有嚴重input lag

TOP

會有嚴重input lag
paul0923 發表於 2015-1-21 16:17    師兄請問有link 可參考嗎?

TOP

師兄請問有link 可參考嗎?
Eric29042004 發表於 2015-1-21 16:38


http://www.hdtvtest.co.uk/news/input-lag

TOP

如果想慳錢嘅話啲人會用藉口話電視可以當電腦mon用一樣啫!
一個錯誤嘅睇法
電腦mon同電視跟本係唔同設計同技術同時出來畫質效果唔一樣
如果有人話電視可以出到電腦mon嘅畫質各項表現跟本係自己呃自己

TOP

如果想慳錢嘅話啲人會用藉口話電視可以當電腦mon用一樣啫!
一個錯誤嘅睇法
電腦mon同電視跟本係唔同設計同 ...
eric196511 發表於 2015-1-22 12:06


咁用黎打電腦GAME咪好大鑊!?
我中左計~!

TOP

LG29MA73 算唔算idtv
有電視無錄影
用緊同pc mon 無分別

TOP

unless its expensive

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

同一張圖, 係 mon 同電視睇, 你會見到在顏色及細緻度上都有明顯分別

不過近年電視機驟眼睇已經比較接近 mon 嘅顏色, 而且韓日機系3K頭已經有部 32 寸, 一般打機上網都 OK 啦, 你用返早 4, 5 年前個 d, 出電腦畫面時, 顏色嘅飽和度真係睇死人呀

TOP