Panasonic TH-L39EM6H vs TH-L32E6H 的分別

想搵部可以上網的電視, 睇中32" 的TH-L32E6H /  39"TH-L39EM6H
請問TH-L39EM6H 是否沒有wifi / lan port?
放吾到42"
thx

13年機黎
你問下係咪真係有貨先啦

TOP

買二手?

TOP

搵過40"
ching 有冇介紹? 得 Panasonic 5 年保?

TOP

only pan記有五年保,其他都要再加錢
唔想短期內換機就TH-40CX600H
4K +  Firefox OS + 五年保

TOP