Dell U2515H點買最抵?

想買2515+隻MSA14夾臂, 之前爬文見到電腦展買好似好平不過自己要返工唔得閒去, 想問下師兄點樣買可以最抵買同埋有現貨?因為返工驚等唔到送貨, THX!!