(BenQ) XL2430T / XL2411Z 边隻好D?

打機、睇片有咩分別?睇师兄都推荐 XL2411Z,價錢兩部一樣

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

主要係多左DP  接口  顯屏主控晶片成本貴

另平個隻只有Dual link DVI 所以平D

顯屏主控唔夠快 使用DP 1.2會反應變遲鈍

TOP

本帖最後由 KOJI 於 2016-1-9 12:37 編輯

ching, 如兩部價錢一樣($2420)?
BENQ.jpg
2016-1-9 12:34

TOP