EK水泠液用耐有沉澱物想轉其它牌子,請問Barrow/POSEIDON如何

本帖最後由 恒生 於 2015-1-18 18:46 編輯

請問有無師兄用過Barrow PC水冷系統專用水冷液呢?是否用耐了會有渣滓出現於水冷內呢?以及UV效果又如何呢?
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=40835703647

又或是用POSEIDON PC水冷系統專用水冷液
http://item.taobao.com/item.htm? ... c-9641-9128fb425a2e


本人之前用過EK這款水冷液,但用耐了,發現管內好多沉澱物,所以先想試吓轉用其它水冷液,又或是否可以再將水冷液用濾紙過濾後再返用呢?

錯區
我買過支poseidon 白色閃粉水, 靚係靚仔, 但好易沈澱, 如果你用micro channel, 可能會塞或者減少流量

TOP

錯區
我買過支poseidon 白色閃粉水, 靚係靚仔, 但好易沈澱, 如果你用micro channel, 可能會塞或者減少流量 ...
唐賓南紀念中學 發表於 2015-1-18 17:16


師兄: 是否可以再將水冷液用濾紙過濾後再返用呢?

TOP

師兄: 是否可以再將水冷液用濾紙過濾後再返用呢?
恒生 發表於 2015-1-19 00:10    作用不大  只是好過唔用

TOP

師兄: 是否可以再將水冷液用濾紙過濾後再返用呢?
恒生 發表於 2015-1-19 12:10 AM


單係水冷水理論上可以
如果係閃粉水, 過濾完個閃粉效果應該無咁好

TOP

Mayhem Pastel :)

TOP