corsair h100i 用唔用到係skylake or kaby lake socket上?

corsair h100i 用唔用到係skylake or kaby lake socket上?

can use

TOP