norton有咩好其實?

如題

如題
krispc 發表於 2015-4-9 09:31 AM


你想問乜呢其實?

TOP

喜歡嘅話,你可以話無嘅!

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

N年前笑話, 將強國幾百萬部 殘體腦當病毒, 一晚做瓜晒
brainiepc 發表於 2015-4-18 18:43    咁咪好嘢囉

TOP

未用過NORTON

TOP

話說上年試過裝試用版係我其中一部32bit xpsp3舊桌面腦,其實而家已經唔大食,仲唔慢喎,但係用用下隔左幾粒鐘之後個norton 2014彈左個警告popup出黎話已自動刪除一個唔知咩既安全威脅,問題黎喇....呢部電腦即刻上唔到網,佢話防火牆ICS不能開啟,斷估應該係注冊登錄表出左事....從來冇試過出現類似問題,我當堂企左係度唔識搞....用左一整晚時間用另一部腦上網搵資料,好在最終都整返好.....心諗norton我頂你個肺啦

TOP

一隻你未必考慮的防毒

TOP

未用過NORTON
iamterryterry 發表於 2015-4-19 19:21


老餅多數用過
你多數係年輕人

TOP