F-Prot到期想轉用其他防毒軟件,8部機,點揀好?

卡巴同Symantec兩款猶豫中,8人用買兩個5 User版又好似浪費咗兩個,
請問有無最佳建議?