CM Storm Octane問題

本帖最後由 rory12342006 於 2015-1-29 15:55 編輯

KB開機後會唔會自動著上一次既用既顏色燈(例:紫)定要禁掣先著?

多謝貴客查詢及使用Microworks專區!

CM Storm Octane 開機後是不會自動著上一次設定既色燈,
而藍燈為第一隻色燈。

如果有任何其他查詢,歡迎致電: 2950 0348與客戶服務部職員聯絡,我們都非常樂意提供協助。

TOP