dvd錄影機火牛有聲。。。

牌子GIEC,朋友唔要畀我,本來想拎去捐,但有聲,驚危險,無拎。。。
近220v電源線圈有de de聲,會唔有危險?定係畀收買佬算?

10402752_358807634328787_4471979320140449972_n.jpg
2015-5-15 22:08

11259739_358807654328785_3090575353030423012_n.jpg
2015-5-15 22:08

本帖最後由 jwong852 於 2015-5-16 10:34 編輯

粒高壓CAP好似已大肚, 就快生得.

換咗佢先啦.

TOP

回覆 2# jwong852

粒cap好似高危。。。係咪畀收買佬好啲? XD
THX!

TOP

似係D电容老化,可以度下佢地D容量,换咗坏的试试。

不过部机好似睇唔到数码广播。俾收买佬送去其它地区用也好的。

TOP

回覆 4# tonychengtl
咁畀收賣佬算lu,唔熟費時亂咁搞lu,thx!

TOP