CoolerMaster Elite 120A同PC-Q03

畀你地揀邊隻好的?

PC Q03
令仔D
如果冇顯卡既話

TOP

如果有呢?
Sapphire HD7750 LP

TOP

回復 3# 真.史提御姐

may have a look to lian li PC Q12 if you have a display card,

TOP

有顯卡,120A吧,淨係通風都驘左啦。之前好似有個CHING做過開箱,用得幾爽添。

TOP