Lian li隻pc o8 邊度有貨?

我知6月出,代理未必有住

我知有師兄有計嘅

我知6月出,代理未必有住

我知有師兄有計嘅
brotherofninth 發表於 2015-7-31 22:27    直接搵代理

TOP

直接搵代理
pasupasu105 發表於 2015-7-31 23:32


    有得訂

TOP

回復 3 #brotherofninth

揾代理訂啦

我之前嗰啲都係去代理訂

via HKEPC Reader for Android

TOP

回復 brotherofninth

揾代理訂啦  

我之前嗰啲都係去代理訂  

via HKEPC Reader for Andro ...
TWCACM 發表於 2015-8-1 00:15


    要幾耐?

TOP

我想知要幾錢到?會唔會比零售價平好多?

TOP

我想知要幾錢到?會唔會比零售價平好多?
nkwhahaha 發表於 2015-8-1 00:44

代理一定

TOP

代理一定
brotherofninth 發表於 2015-8-1 00:51


   

TOP

brotherofninth 發表於 2015-8-1 00:52


    “界刂巠頁”依兩隻字出唔到

TOP

我張野原本話二個月
點知半個月就到左

TOP