In win303 散熱一問

本帖最後由 Tong05 於 2016-6-2 23:24 編輯

唔知香港有冇實物睇/買

本身想買760t 但見到呢隻都唔錯 想睇下實物

=========================================
得底 後面 同右邊有位出入

會唔會好焗成個機箱?

好似呢幾排先出? 好似早左問

TOP

TOP

pasupasu105 發表於 2016-6-1 22:55

原來係呢隻 睇過呢個Post無留意係303

唔該哂師兄

TOP

有冇人用緊 知唔知3.5吋位散唔散熱?

TOP