Jonsbo QT01 Fractal Design Define R5 兩隻箱點揀好?

靜音隔塵方面會唔會QT01好D? R5周圍都係風扇位, 雖然有野封住, 但會唔會都係大塵左?
前面板度門, R5個CAKE位會唔會好易鬆, QT01用磁石好似好D?
有冇師兄可以比下意見?
THX

QT01隔塵ok靜音麻麻,主要係風扇嘈;換哂做貓頭鷹後靜好多

TOP