Corsair 570x

Corsair 570x
http://www.pcgarage.ro/carcase/corsair/crystal-series-570x-rgb/4面玻璃既信仰之箱

Internal 3.5 Bays        2
Internal 2.5 Bays        2
Dimensions (W x H x D)        512 x 480 x 234
support radiator              Girl 1 x 360mm or 280mm x 1 or 1 x 240mm
ceiling 1 x 240mm
CPU cooler height        170 mm (Max)
GPU video length        370 mm (Max)

想點?做魚缸咩?

TOP

其實呢D係房用會唔會太勁EMI?

TOP