Nikon D5300新手開箱!

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

支持開箱...幾銀?

TOP

一兩年後你就會身痕想上D7xxx

TOP

一年後直上FF冇煩惱

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

搵誠哥買6100
lau951753 發表於 2015-1-4 16:34    都咁貴AR!~

TOP

都咁貴AR!~
我係小魚兒 發表於 2015-1-4 19:21


上個月百記先5999(未計回增)

TOP

上個月百記先5999(未計回增)
NEO_HK 發表於 2015-1-4 19:23

買咗就唔好理幾錢, 唔係揼心口

TOP

買咗就唔好理幾錢, 唔係揼心口
whk1992 發表於 2015-1-4 19:58    咪係,買咗就唔好再睇價錢,電子野係會一路跌價

TOP

咪係,買咗就唔好再睇價錢,電子野係會一路跌價
必思 發表於 2015-1-4 20:01


聽Neo講好似係升咗價

TOP