Nikon 外閃升級問題???

本身有支 Nikon SB800 用了多年,想升級去年SB900/910,想請問兩支外閃升級那一支好呢? 它們有甚麼分別呢? 這兩支外閃跟我用開支SB800何何分別呢? SB900 定制SB910 那一支相對比較值得去升級呢? 謝謝!

有新買新啦

TOP

本身有支 Nikon SB800 用了多年,想升級去年SB900/910,想請問兩支外閃升級那一支好呢? 它們有甚麼分別呢?  ...
sonycliepda 發表於 28-1-2015 23:18


SB910為左防止過熱, 連閃數量有限制... (都好過燒燈既)

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

其實一般用既話好難影到燒燈
neneaee 發表於 2015-1-29 15:43


成日好易過熱而擺工都死得喇!~

TOP

成日好易過熱而擺工都死得喇!~
sonycliepda 發表於 5-2-2015 09:48


一般用好難影到過熱罷工既

如果影event就唔同...

TOP

一般用好難影到過熱罷工既

如果影event就唔同...
raisin 發表於 2015-2-5 10:06

Yes. 成日好易過熱 可能要 思考下自己點用 閃燈.

TOP