100D轉760D,想師兄們幫手分析下

自己爬文爬到有D亂,唔知值唔值得轉同算唔算升級?感激~

本帖最後由 harryytm 於 2015-5-27 22:35 編輯
自己爬文爬到有D亂,唔知值唔值得轉同算唔算升級?感激~
BABYSKY 發表於 2015-5-27 22:23


想問下你現有咩裝備,仲有想問下你除咗身痕想洗錢之外升級嘅原因。

TOP

回覆 2# harryytm

10-18 STM
18-55 STM kit
55-250 STM

TOP

直上70D or 6D啦.......

TOP

直上70D or 6D啦.......
look 發表於 2015-5-27 22:34    上6D啲鏡要掉曬佢喎

TOP

回覆 5# hugkitss
100D轉得760D,遲早都掉曬嫁啦~好快又忍唔到嫁喇~
早買早享受~

TOP

回覆  harryytm

10-18 STM
18-55 STM kit
55-250 STM
BABYSKY 發表於 2015-5-27 22:34

想問下你除咗身痕想洗錢之外升級嘅原因,例如:畫質、電量、焦距、操作、對焦反應。

TOP

回覆 7# harryytm

就係你講中果幾樣外,對焦反應同連拍對我黎講都幾緊要,因為有好多時都會拍移動中既野

TOP

回覆  harryytm

就係你講中果幾樣外,對焦反應同連拍對我黎講都幾緊要,因為有好多時都會拍移動中既野 ...
BABYSKY 發表於 2015-5-27 23:33

對焦反應同對焦系統/鏡都有關..

TOP

回覆 9# calvin83

如果唔轉機,100D用咩中至遠鏡好?

TOP