GOPRO/山狗 防水殼一問

岩岩買左部  想問下呢  如果潛完一次水  上黎想換電

應該點處理?  驚折殼換電果時入水   

應該浸淡水 然後抹乾先折殼?

有冇人解答

TOP