Samsung Galgaxy Core Ltz

有無人用過這三叔 V4.4  4.5寸上網睇好似無這型號 有無師兄幫手?

有無人用過這三叔 V4.4  4.5寸上網睇好似無這型號 有無師兄幫手?
RoyalHKRegiment 發表於 2014-11-30 01:52

有朋友傳来這規格 在外地賣225美金
LTE Bands: 1900/1700/850/700/2100/2600 MHz
LTE Speeds up to : 100 Mbps
HSPA: 850/1700/1900/2100 MHz
GSM: 850/900/1800/1900 MHz
Bluetooth® 4.0
802.11 a/b/g/n

TOP