S4 I9505已有5.0更新更新中 ...
附件: 您需要登錄才可以下載或查看附件。沒有帳號?註冊

回覆 1# z820618

好, 明晚幫老婆部 S4 搞下先, ths

TOP

有咩改進到 ?

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽

TOP

你地重設咗未?
始終4升5一定要重設才有可能正常

TOP

你地重設咗未?
始終4升5一定要重設才有可能正常
cpk 發表於 2015-3-27 11:11

神早s4 擺埋一邊等歸西

TOP

你地重設咗未?
始終4升5一定要重設才有可能正常
cpk 發表於 2015-3-27 11:11magazine 等功能有無加入去 ?

TOP

更新緊,好驚越差

TOP

更新緊,好驚越差
billy555 發表於 2015-3-28 12:51


    更新完啦
好似無禁lag
但係認真 noti bar 轉左藍色 好wud dud

TOP